Artículo Sociolingüística i argumentació al cicle superior de primària Anàlisi d´una seqüència didàctica
RESUMEN ARTíCULO

Aquest article presenta l’anàlisi d’una seqüència didàctica experimentada a l’aula amb escolars de sisè de primària. L’activitat es va dur a terme amb dos objectius principals. El primer era fer que l’alumnat reflexionés sobre aspectes sociolingüístics relacionats amb la seva quotidianitat, i el segon, ensenyar a elaborar arguments al voltant de les situacions sociolingüístiques. Proposem aquesta seqüència com a exemple del tipus d’activitats didàctiques que es poden realitzar a primària (també a secundària obligatòria i batxillerat o, fins i tot, a la universitat), per tal d’integrar continguts de sociolingüística als continguts curriculars, ja sigui dins de la dimensió comunicativa, de la plurilingüe i intercultural (primària i secundària) o dins dels continguts d’altres assignatures.FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.617,90