Artículo Textos que es fan i es desfan: Una proposta de pragmàtica aplicada a l'aula.
RESUMEN ARTíCULO

Aquest article pretén fer reflexionar a partir d'alguns dels postulats teòrics dels corrents lingüístics actuals, que conceben l'activitat comunicativa com un conjunt d'habilitats i d'actituds que l'individu utilitza en un context sociocultural definit i que potencien una visió interdisciplinària del llenguatge. D'altra banda, presenta una proposta didàctica per a l'aula per tal que l'àmbit escolar promogui no només una manera de treballar, sinó també una manera d'entendre qualsevol tipus de text com a producte d'una activitat discursiva primàriament oral, que pot reflectir-se o no, per convencions ortogràfiques, en un text escrit.

AUTORES
Julià i Muné, Joan


FORMATOS DISPONIBLES
$ 1.903,95