Artículo Treballar la literatura amb les TIC.
RESUMEN ARTíCULO

A partir d'una web de literatura europea adreçada a l'ESO, a l'article es reflexiona sobre la utilització de les TIC en l'elaboració de material didàctic i els canvis que l'ús de les tecnologies incorpora i incorporarà en els procesos d'ensenyament-aprenentatge de la llengua. S'hi analitzen aspectes concrets del treball de la web Viajeliterario. S'hi apunten les incerteses en relació amb les TIC i la llengua: interrogants sobre la lectura i l'escriptura electròniques, l'hipertext, necessitats de formació que té el professorat en aquest àmbità

AUTORES
Ràfols Vives, Joana


FORMATOS DISPONIBLES
$ 1,734.96
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: Recerques i propostes del professorat
OPINIÓ
Intercanvi
RESSENYES