Artículo Una activitat de comunicació peculiar: la lectura del diccionari.
RESUMEN ARTíCULO

Perquè un diccionari faci possible l'aprenentatge, ha de ser una eina que ajudi els lectors a resoldre els problemes lingüístics que els planteja l'àmbit acadèmic: principalment, l'ús d'un llenguatge descontextualitzat. És possible que les definicions d'un diccionari que estiguin redactades recollint trets de la definició oral natural siguin millor compreses. Una experiència feta amb nens de 8 a 12 anys demostra com aquests resolen millor els exercicis escolars amb definicions d'aquest tipus.FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.569,48