Artículo Una reflexió entorn de la conversa a les classes de ciències.
RESUMEN ARTíCULO

Aprendre ciències és un procés de construcció de models que permetin comprendre els fenòmens del món des d'una perspectiva científica. A l'ensenyament obligatori, la conversa esdevé un element clau per avançar en aquest camí. L'article tracta sobre el paper del professorat en la conversa a classe de ciències i sobre el tipus de preguntes que ajuden l'alumnat a avançar en el procés de modelització.

AUTORES
Pujol Vilallonga, Rosa M. / Márquez Bargalló, Conxita


FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.617,90