Artículo Uns retalls de la història de la revista
RESUMEN ARTíCULO

Aquestes línies pretenen transmetre, sobretot, els meus records del temps en què vaig formar part del Consell de redacció de la nostra revista . No serà una història pròpiament dita, ni tampoc un reconeixement explícit de noms i cognoms que al llarg dels anys han integrat l’equip redactor de Fòrum. Sí que em sembla que amb aquest xic de retalls agrairem a totes les persones que han dedicat temps i esforç perquè la revista fos una font de debat i actualitat.FORMATOS DISPONIBLES
$ 2.667,83