Artículo Vèncer la resistència a l´ús de les tecnologies digitals als centres educatius
RESUMEN ARTíCULO

Les tecnologies digitals són presents en tots els aspectes de la vida quotidiana. La ciutadania les empra de manera generalitzada i s’ha adaptat als nous processos tecnològics. En canvi, des dels centres educatius encara s’aprofiten de manera tímida i, segons la predisposició del docent i/o de l’aposta de la pròpia institució educativa, hi són més o menys presents. En aquest article hi revisarem les barreres i les resistències que es poden trobar en un centre educatiu que impedeixen una integració més gran de les tecnologies digitals en contextos pedagògics, també s’hi proposaran algunes idees i accions que poden afavorir l’eliminació d’aquestes problemàtiques detectades.FORMATOS DISPONIBLES
$ 2.667,83